Comunicate de presă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Declaraţii de presă referitoare la organizarea concursului de directori de şcoli (marţi, 20 septembrie, ora 12:00, Ministerul Educaţiei)

19 Sep 2016

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, şi Secretarul de stat pentru Învăţământ Preuniversitar, Monica Cristina Anisie, vor susţine marţi, 20 septembrie, ora 12:00, declaraţii de presă referitoare la organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Evenimentul se va desfăşura la sediul MENCŞ (Str. General Berthelot 28-30, sector 1, Sală parter).

BIROUL DE COMUNICARE

19-23 septembrie: consultare publică privind propunerile de membri ai Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice

19 Sep 2016

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a făcut publică luni, 19 septembrie, propunerea comitetului de selecţie privind componenţa Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).

Ministerul Educaţiei a publicat modele de itemi pentru proba scrisă a concursului de directori de şcoli

17 Sep 2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice vine în sprijinul participanţilor la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar şi publică modele de itemi pentru proba scrisă a acestui concurs. Itemii au fost concepuţi de specialişti în ştiinţele educaţiei şi psihologi şi vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competenţelor manageriale.

Informaţii suplimentare privind organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de directori de şcoli

16 Sep 2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) a transmis joi, 15 septembrie, inspectoratelor şcolare judeţene, o notă cu informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Elevii şi studenţii nu mai trebuie să solicite adeverinţe pentru a-şi valida/actualiza calitatea de asigurat

15 Sep 2016

Procedurile de gestionare a calităţii de asigurat pentru elevii şi studenţii (inclusiv doctoranzii) cu vârsta între 18 şi 26 de ani se simplifică, ca urmare a semnării unui protocol pe această temă între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Documentul vizează debirocratizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, printr-un efort comun al celor două instituţii.

Precizări cu privire la evaluarea şcolilor doctorale

15 Sep 2016

Având în vedere că, de la adoptarea Legii Educaţiei Naţionale (2011) şi până în prezent, nu au avut loc evaluările externe ale şcolilor doctorale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va emite un ordin prin care va oferi cadrul legal pentru ca înmatricularea de noi studenţi doctoranzi, în anul universitar 2016-2017, să se desfăşoare în condiţii optime şi cu respectarea legii.

Noi specializări/programe de studii de licenţă în anul universitar 2016-2017*

14 Sep 2016

Guvernul a modificat HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului  domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017, în sensul modificării unor specializări, conform rapoartelor ARACIS, introducerii de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizării unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, la cererea acestora.

64 de programe de studii de master noi, acreditate în anul universitar 2016-2017*

14 Sep 2016

La propunerea Senatelor universităţilor de actualizare/reorganizare a  programelor de studii de master în concordanţă cu cerinţele angajatorilor și solicitările beneficiarilor, Guvernul a completat HG 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, cu domenii și programe de studii universitare de master acreditate în perioada ianuarie-august 2016.

Discursul susţinut de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, la ceremonia de deschidere a anului şcolar 2016-2017, organizată la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Bucureşti

12 Sep 2016

„Excelența voastră, domnule președinte,

Stimate domnule primar,

Stimate domnule inspector școlar general,

Stimată doamnă director,

Dragi elevi, profesori și părinți,

Termenul-limită pentru includerea la finanțare a școlilor fără autorizație sanitară, extins până la 20 septembrie 2016

11 Sep 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a comunicat, la sfârșitul lunii august, tuturor unităților de învățământ eligibile că termenul de solicitare a finanțării pentru lucrări necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare se prelungește până la data de 20 septembrie 2016. Având în vedere preocuparea conducerii Ministerului Educaţiei pentru desfăşurarea în cele mai bune condiții a activităţii şcolare, MENCŞ va acorda tot sprijinul necesar MDRAP in vederea accesării fondurilor necesare îndeplinirii condiţiilor de obține

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă