Achiziții

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Anunț privind licitația în vederea achiziționării manualelor școlare pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018

ATENȚIE! În data de 09.03.2017 s-a publicat o ERATĂ la Anunțul inițial, care poate fi descărcată de mai jos, din secțiunea Materiale informative. 

***

Achiziția de manuale școlare presupune evaluarea ofertelor depuse, sub următoarele aspecte:

   a) Conformitatea proiectelor prezentate cu legislația incidentă în domeniul educației;

   b) Conformitatea tehnică a realizării manualelor.

Documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente

Documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente-vizita externă Marea Britanie [COD CPV: 79952000-2] în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” SIPOCA  3

Etichetă : 

REGULAMENTUL (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)

REGULAMENTUL (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Socio-Emotional Skills and Guidelines on Personal Development and Coaching

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Socio-Emotional Skills and Guidelines on Personal Development and Coaching / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind dezvoltarea competențelor socio-emoționale, dezvoltare personală și coaching

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Remedial Activities and Tutoring / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind activități remediale și de tutorat

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Counseling and Professional Guidance / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind consilierea și orientarea profesională

Pagini

Subscribe to RSS - Achiziții