CNECSDTI

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.712/4.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSTDI)

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) este un organism consultativ la nivel naţional al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.693/2.11.2016 privind aprobarea componenței Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

Ordinul ministrului Educaţiei nr. 5.109/1.09.2016 privind aprobarea componenței Comitetului de selecție pentru alegerea membrilor Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

Ataşat, ordinul ministrului Educaţiei nr. 5.109/1.09.2016 privind aprobarea componenței Comitetului de selecție pentru alegerea membrilor Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). Activitatea Comitetului de selecţie se va desfăşura în perioada 5 - 16 septembrie, în conformitate cu prevederile ordinului MENCS nr. 4573/20.07.2016.

Etichetă : 
Subscribe to RSS - CNECSDTI