Evaluare națională

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Evaluările Naționale se desfășoară în baza unor Metodologii aprobate de Ministerul Educației.

Evaluările naționale se desfășoară la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării Evaluărilor Naționale, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare, denumit în continuare CNEE.

Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din Minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării Evaluărilor Naționale, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.