Rechizite școlare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

În vederea creșterii participării la cursuri a elevilor fără posibilități materiale noi am lansat Programul Rechizite şcolare care se adresează elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi. La începutul fiecărui an școlar se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase.

Componenţa pachetelor de rechizite şcolare, ce se acordă elevilor, se stabilește în baza  prevederilor art. 3, alin (1) din O.M.E.C.T nr. 4385 din 7.06.2012 şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

De implementarea acestui program se ocupă, la nivel local, școlile și inspectoratele școlare județene și de sector, iar la nivel central Direcția Generală Învățământ Preuniversitar și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul ministerului.