Adeverințe de conformitate a studiilor/Adeverințe privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic dobândite în România

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
12.02.2019

În conformitate cu prevederile articolului 1 din ordinul nr. 5414/2016, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă eliberează, la cerere, cetățenilor români și cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetățenilor din statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care au studiat în România și solicită, în scopul desfășurării activității didactice, într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană, în mod independent sau ca salariat, următoarele documente:

  • adeverința de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale;
  • adeverința privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic dobândite prin absolvirea unui program acreditat de formare psihopedagogică de nivel I și/sau II, în cadrul unităților de învățământ/instituțiilor de învățământ superior acreditate din România.

Cele două documente se eliberează în baza prevederilor din metodologia privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate. 

Dosarele pot fi depuse la:

  • Registratura Ministerului Educației Naționale (adresă: str. Spiru Haret nr. 10, Sector 1, 010176, Bucureşti), care funcționează după următorul program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

Sau trimise prin poştă la:

  • Registratura Ministerului Educației Naționale (adresă: str. Spiru Haret nr. 10, Sector 1, 010176, Bucureşti)

Adeverinţele pot fi eliberate astfel:

  • personal sau prin împuternicit, săptămânal, în zilele de luni (9:00 - 12:00) și joi (9:00 - 12:00) de la sediul Ministerului Educației Naționale (str. General Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti, camera, 72, etaj 2)
  • prin poştă, la adresa indicată în cerere.

Persoană de contact: Dorina Mihaela Bogdan, consilier superior la Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă - Direcția Învățământ Liceal și Profesional din cadrul Ministerului Educației Naționale (telefon: 021/4056263 & 021/4055704, e-mail: bogdan.dorina@edu.gov.ro)