A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 19 Decembrie, 2022

[14 martie 2023] Anunț: În cadrul acestui apel a fost prelungită perioada alocată depunerii proiectelor (prin platforma electronică UDiManager). Noul interval de aplicare este 19.12.2022 (ora 9:00) - 29.03.2023 (ora 17:00).

--------------------------

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică)finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Pentru prima dată în istoria educației, alocăm peste 1 MILIARD DE EURO (valoarea financiară totală a apelului de proiecte fiind de 1.068.260.200 euro), valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, pentru implementarea obiectivelor din proiectul România Educată”.

Ligia Deca, ministrul Educației:

Este o șansă unică pentru România, pentru a schimba fața educației românești. Avem prevăzute investiții care vor acoperi nevoile din școlile, grădinițele, palatele și cluburile copiilor din țară. Îmi doresc ca prin aceste investiții fără precedent, orice copil din România care intră în școală să găsească un mediu de învățare primitor, dotat cu toate resursele necesare pentru dezvoltarea lui educațională. Pentru acest lucru, profesorii au nevoie de tot sprijinul nostru. Și nu ne oprim aici. Urmează să lansăm, până la finalul acestui an, și apelul privind laboratoarele inteligente, iar anul următor vom avea, de asemenea, o serie de alte investiții”.

Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv pentru cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă.

Unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe, beneficiarii finali ai apelului de proiecte, care provin din zonele defavorizate vor primi punctaj suplimentar.

Prezentul apel finanțat prin PNRR vizează 3 tipuri de investiții:

1. DIGITALIZAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel:

  • 5.200 laboratoare de informatică echipate.

  • 3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare.

  • 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.

2. INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 600.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizate astfel:

  • 75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.

  • 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinetele de asistenta psihopedagogică.

3. DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV DIGITALE, A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 90,9 mil euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, pentru:

  • 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale.

Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către solicitanții eligibili vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

Important! În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro, cu respectarea termenului-limită de depunere: 19.03.2023 (ora 23.59).

Proiectele deja înscrise în platforma PNRR vor fi automat transferate în noua platformă

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro și la numărul de telefon (help desk) 021/405.63.07.