Direcția Generală Juridică, Control, Relații Publice și Comunicare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[pagină în curs de actualizare]

Obiectivul general al Direcției Generale Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare vizează activitatea juridică la nivelul ministerului, avizarea din perspectiva legalității a actelor administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului, gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul MEC, pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative transmise de alte ministere, transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului, precum și publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normative elaborate de MEC, după caz.

Structura Direcției Generale Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare:

  • Serviciul Juridic asigură reprezentarea ministerului în instanţele judecătoreşti pentru a apăra drepturile și interesele acestuia.
  • Serviciul Legislație
  • Serviciul Control
    • Compartiment Corp Control
  • Serviciul Relații Publice și Comunicare

Director General: Leonid-Nicos MĂRĂȘESCU

E-mail direcție: djc@edu.gov.ro