Inițiativa de cooperare ASEM

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
31.05.2016

Reuniunea Asia-Europa (ASEM) este un proces informal de dialog și de cooperare care reunește 28 de state membre ale Uniunii Europene, 2 alte țări europene și Uniunea Europeană  precum și 21 de țări din Asia și Secretariatului ASEAN. Dialogul ASEM abordează problemele politice, economice și culturale, cu scopul de a consolida relația dintre cele două regiuni, într-un spirit de respect reciproc și parteneriat egal.

Romania este membru al ASEM (Asia-Europe Meeting) din 2015, participand in grupurile de lucru astfel:

 • Grupul de Lucru privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, în Asia și Europa:
  • Adrian Iordache, șef serviciu, CNRED;
 • Grupul de Lucru privind Competențele Inovatoare și Educația Antreprenorială:
  • Ionuț Anica-Popa, director relația cu mediul de afaceri ASE;
  • Mihail Aurel Ţîțu, director Centrul PATLIB al EPO-OSIM, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Inițiativa de înființare a unui grup la nivel de experți pe tema mecanismelor inter-regionale de transfer de credite între statele membre ASEM:
  • Marilena Din, consilier DGÎS;
  • Vasilica Stan, secretar general, ARACIS;
 • Inițiativa de a organiza, în anul 2016, o Activitate de Învățare în sistem de Reciprocitate (Peer Learning Activity/ PLA) pe tema cadrelor calificărilor pentru învățământul superior și asigurarea și recunoașterea calității în educație:
  • Victor Iliescu, consilier DGÎS;
  • Marian Țiplic, prorector activități didactice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Propunerea de a organiza, în anul 2016-2017, o conferință comună ASEM-EHEA, pe tema impactului reformelor și provocărilor din domeniul învățământului superior asupra activității academice:
  • Cezar Hâj, membru BFUG;
  • Romiță Iucu, membru BFUG;
 • Proiectul ASEM de Dezvoltare a unui Curriculum Comun pentru promovarea colaborării internaționale între universitățile din statele ASEM:
  • Antonela Toma, director DGÎS;
  • Mihaela Gheorghe, prorector Universitatea Transilvania din Brașov;
 • Propunerea de a crea o Schemă Pilot privind Colaborarea în domeniul Cercetării în ASEM:
  • Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest din Timișoara;
  • Romeo Resiga, MEN.
Etichetă :