Direcția Generală Învățământ Universitar (DGIU)

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Structură din cadrul Ministerului Educației Naționale care urmărește îndeplinirea programului de guvernare în domeniul învățământului superior.

Prin activitățile sale, DGIU are în vedere să răspundă necesităţilor educaţionale actuale ale societăţii româneşti, precum şi nevoilor de competenţe actuale şi viitoare ale forţei de muncă, corelate cu cerințele pieții muncii naționale și internaționale, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al numărului de absolvenţi.

Obiectivul major al direcției generale este acela de a asigura funcționalitatea învățământului superior din România, crearea cadrului legislativ pentru un proces educațional de înaltă calitate, competitiv, în contextul politicilor naționale și europene și nu în ultimul rând, acela de recunoaștere internațională a învățământului superior din România.

Activitatea Direcției Generale Învățământ Universitar:

 • Crearea cadrului de reglementări pentru buna desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ superior, prin elaborarea actelor normative (HG, OMEN) din domeniile de competență ale DGIU în termenele prevăzute de legislația în vigoare:
  • Admitere la ciclurile de studii universitare;
  • Finanţarea învăţământului superior;
  • Cifra de şcolarizare;
  • Studii universitare de licenţă, master și doctorat;
  • Învăţământ terţiar nonuniversitar;
  • Concursuri studențești;
  • Finalizarea studiilor universitare;
  • Acte de studii;
  • Posturi didactice;
  • Abilitări;
  • Structura instituțiilor de învățământ superior / Școli doctorale / Validare teze de doctorat;
 • Coordonarea implementării Strategiei Naționale pentru învățământul terțiar 2015-2020 (exemplu: Compatibilizarea domeniilor CNATDCU și ARACIS; Revizuirea reglementărilor MEN și ARACIS privind acreditarea programelor etc.) ;
 • Îndrumarea, monitorizarea și controlul respectării reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului

Director General: Daniela Vasilica BURGHILĂ

DIRECȚIA GUVERNANȚA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Director: Ion CIUCĂ 

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROGRAMELOR UNIVERSITARE

Director: Elena Janina VÎLCEA 

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR (CNRED)

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) se adresează persoanelor fizice sau juridice, care solicită recunoașterea și echivalarea în România a studiilor efectuate în străinătate, precum și persoanelor fizice care intenționează să-și continue studiile sau să exercite o activitate economică în străinătate.

CNRED este membru al Rețelei europene ENIC/NARIC a Centrelor naționale de recunoaștere (NARIC - National Academic Recognition Information Centres, ENIC - European Network of Information Centres).

Director: Gianina CHIRAZI

e-mail: gianina.chirazi@edu.gov.ro