Direcția Generală Învățământ Universitar (DGIU)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Generală Învățământ Universitar este o structură din cadrul Ministerului Educației care urmărește îndeplinirea programului de guvernare în domeniul învățământului superior.

Prin activitățile sale, DGIU are în vedere să răspundă necesităţilor educaţionale actuale ale societăţii româneşti, precum şi nevoilor de competenţe actuale şi viitoare ale forţei de muncă, corelate cu cerințele pieții muncii naționale și internaționale, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al numărului de absolvenţi.

Obiectivul major al direcției generale este acela de a asigura funcționalitatea învățământului superior din România, crearea cadrului legislativ pentru un proces educațional de înaltă calitate, competitiv, în contextul politicilor naționale și europene și nu în ultimul rând, acela de recunoaștere internațională a învățământului superior din România.

► e-mail direcție: dgis@edu.gov.ro