Direcția Generală Învățământ Preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Asigurăm elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional și operațional pentru domeniile de referință: management, resurse umane și rețea școlară în învăţământul preuniversitar.

Participăm la elaborarea de politici, programe naţionale sau strategii care vizează aspecte din domeniile de referinţă.

Asigurăm consilierea inspectoratelor şcolare în domeniile de referinţă pentru îndeplinirea funcţiilor care le-au fost atribuite.

Monitorizăm activităţile privind încadrarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu personal didactic, întocmirea şi realizarea planului de şcolarizare, precum şi în domeniul managementului instituțional în scopul creşterii calităţii actului educaţional din sistemul de învățământ preuniversitar.

Monitorizăm şi evaluăm activitățile inspectoratelor școlare, precum şi implementarea în sistemul de învăţământ preuniversitar a politicilor, strategiilor şi actelor normative din domeniile de referinţă și stabilim măsuri ameliorative.