ȘCOLILE EUROPENE

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.07.2016

Școlile Europene au fost înființate în 1953, cu scopul asigurării educației în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare. Cadrul normativ al funcționării acestor instituții de învățământ public, constituite ca sistem educațional, este asigurat de o legislație internațională, asumată de statele comunitare, fundamentată pe Convenția privind definirea Statutului Şcolii Europene, semnată la Luxemburg la 17 august 1994,  și pe Regulamentul Școlilor  Europene, nr. 2014-03-D-14-fr-1.

            România  a adoptat, la 3 decembrie 2007, Legea nr. 356/2007  pentru aderarea la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994.

            Structura superioară de management a sistemului Școlilor Europene este Secretariatul General al Școlilor Europene, cu sediul la Bruxelles. Structurile operaționale de management ale sistemului sunt:

 •  Consiliul Superior – CS, alcătuit din șefii de delegații din statele membre;
 •  Consiliul de Inspecție pentru ciclurile preșcolar și primar – CIM- alcătuit din inspectorii pentru preșcolar și primar;
 •  Consiliul de Inspecție pentru ciclul secundar (gimnaziu și liceu), având în atribuții și organizarea Bacalaureatului European – CIS- alcătuit din inspectorii pentru secundar;
 •  Consiliul Bugetar – CB, alcătuit din experți economiști, reprezentanți ai statelor membre.

            În prezent, sunt 14 școli europene de tip I, situate în șapte state membre,  și alte 12 școli europene de tip II (școli de tip internațional care respectă principiile de funcționare ale Școlilor Europene, fiind finanțate atât de statul-gazdă cât și de Uniunea Europeană), situate în alte cinci state membre. 

            Sistemul Școlilor Europene este caracterizat de multiculturalitate și plurilingvism, are un curriculum propriu și o formă de evaluare sumativă la finalul școlarității - Bacalaureatul European.

            Elevii români înscriși în sistem, conform statutului Școlilor Europene, studiază limba română și susțin examen de bacalaureat la disciplina limba română ca L1 (limbă maternă).în următoarele școli:

Tip I:  Alicante (AL)- ES , Bruxelles I,  IV (Br I; Br IV)-BE,  Frankfurt (FR), Munich (MU)-DE, Luxembourg II (Lux II )- LU, Varese (VA)-IT,  Bergen(BE)-NL

Tip II- Școli agreate - European Schooling Helsinki (HE),   Scuola per l'Europa di Parma(PA)-IT, École Européenne de Strasbourg (ST).

            În Școlile Europene, potrivit reglementărilor specifice, pot fi înscriși numai copiii funcționarilor europeni și ai angajaților în instituțiile partenere ale Comisiei Europene sau semnatare ale unor convenții cu instituțiile europene.

            În calitatea sa de membru al Uniunii Europene, România are reprezentanți în structurile de management ale Școlilor Europene, constituiți în delegația României la Școlile Europene, începând cu anul 2007, din cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar și al Direcției Generale Buget - Finanțe.

            Componența  delegației României la Școlile Europene este următoarea:

Șef al delegației României și inspector pentru secundar în cadrul Consiliului de Inspecție - CIS

 Anca-Denisa PETRACHE – director în cadrul  Direcției Generale Învățământ Preuniversitar

Inspector pentru ciclurile preșcolar și  primar în cadrul Consiliului de Inspecție - CIM

Gabriela DROC- inspector general în cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar

Expert evaluator extern pentru Bacalaureatul European

Mina-Maria RUSU- inspector general în cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar

Expert național  în cadrul Comitetului Bugetar

Octavian MEREUȚĂ- expert, Direcția Generală Buget - Finanțe, Salarizare și Resurse Umane

          

            Profesorii care predau limba română au statut fie de profesori detașați (de statul român), fie de profesori asociați, chargés de cours, angajați de școală, potrivit reglementărilor specifice sistemului. Începând cu anul școlar 2013-2014, România are o secție lingvistică pentru ciclul primar la Școala Europeană Bruxelles IV.  În celelalte Școli Europene în care sunt înscriși, copiii români au statut de SWALS- elevi fără secție lingvistică, înscriși la una dintre secțiile de bază: engleză, franceză sau germană.

            Regulamentul General al Școlilor Europene prevede ca structură a catedrei unui profesor un anumit număr de perioade de curs, echivalente numărului total de ore/nivel de studiu/semestru.

            Primul proces de selecție a profesorilor români în scopul detașării în Școlile Europene s-a realizat în anul 2013. Procesul de selecție a fost continuat în 2015 și în 2016, în prezent fiind detașați profesori români în următoarele școli:

- Școala Europeană  Bruxelles IV- unde există  secție de limbă română pentru nivelurile  preșcolar și primar;

- Școala Europeană  Luxemburg II .

      Pentru profesorii detașați, statul român asigură în țară salariul corespunzător postului ocupat în România iar Comisia Europeană  asigură diferența salarială până la nivelul reglementat în sistemul Școlilor Europene. Pentru profesorii asociați, chargés de cours, recrutați local, salariul este asigurat de școala angajatoare.

            Selecția profesorilor români care predau în Școlile Europene se face periodic, în temeiul metodologiei-cadru specifice, aprobate prin ordin de ministru, și în concordanță cu necesarul de posturi estimat și supus aprobării Consiliului Superior al Școlilor Europene, anual, de către școlile în care învață elevi români.

 

 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre:

 • semestrul I (12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017), 
 • semestrul al II-lea (13 februarie 2017 - 16 iunie 2017).

Cursurile anului şcolar 2016-2017 încep luni, 12 septembrie.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

 • vacanţa de iarnă (24 decembrie 2016 - 8 ianuarie 2017),
 • vacanţă intersemestrială (4 -12 februarie 2017),
 • vacanţa de primăvară (19 - 30 aprilie 2017), 
 • vacanţa de vară (17 iunie - 10 septembrie 2017). 

Situații specifice:

 • În săptămâna 29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
 • Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente:

Învăţământul preşcolar şi primar

 • 21 noiembrie - 2 decembrie 2016,
 • 27 februarie - 31 martie 2017, 
 • 15 mai - 9 iunie 2017 ,

Învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal

 • 17 octombrie - 2 decembrie 2016,
 • 27 februarie - 31 martie 2017, 
 • 15 mai - 9 iunie 2017.

Atașat puteți consulta Ordinul mininstrului  Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016, privind structura anului şcolar 2016-2017

 

Etichetă : 
Elevi, Parinti si Profesori