Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Date calitative despre şcolile gimnaziale
Utile
Ultimele documente
 • DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de „SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU INSTRUIRE” PROIECT „Îmbunătăţirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” SMIS 37635
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PRECIZĂRI M.E.C.S. nr. 51.910/30.09.2015 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2015- 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr.5287/23.09.2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobat prin OMEN nr.4802/20.10.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr.739/02.10.2015, partea I;
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr.5286/23.09.2015 privind aprobarea Programului de învățământ pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică și a normelor metodologice de organizare și desfășurare a programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructor absolvenți de școli postliceale/colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o școală de antrenori, școli postliceale ori colegii de învățămînt terțiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, publicat în Monitorul Oficial al României nr.739.02.10.2015, partea I;
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5086/31.082015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • COMUNICARE ANULARE PROCEDURĂ - Achiziție "Servicii de catering" - proiect PODCA SMIS 32567.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de lingvistică, clasele a V-a - a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern de aprobare a Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă
  Descarcă Citeşte mai mult