Românii de Pretutindeni

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Concepem şi elaborăm acte normative şi metodologii de aplicare a acestora, în domeniul specific de activitate.

Repartizăm locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare, în baza ofertei educaționale a inspectoratelor școlare și instituțiilor de învățământ superior de stat din România.

Popularizăm, în rândurile comunităţilor româneşti din afara frontierelor ţării, sistemul de învăţământ românesc şi posibilităţile oferite de statul român tinerilor de origine română pentru a urma studiile în România.

Organizăm și participăm la lucrările Comisiei mixte MAE-MEN în vederea preluării dosarelor candidaților, regiunile cu mase compacte de români din Republica Moldova, Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţei, Sudul Basarabiei, Maramureşul Istoric, Timocul Sârbesc, Timocul Bulgăresc, Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia și Ungaria.

Întocmim baza de date pentru admiterea computerizată a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.

Organizăm primirea la studii, în România, a românilor de pretutindeni.

Organizăm cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice din comunităţile româneşti şi primim la practică, în România, unele grupe de studenţi.

Colaborăm cu celelalte direcţii din minister pentru participarea elevilor, etnici români, la olimpiadele şcolare din ţară.

Metodologia de școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate se publică în fiecare an.

Anual, sunt postate locurile cu bursă și cele cu scutire de taxe școlare, în conformitate cu cifra de școlarizare aprobată de MEN  și oferta educațională transmisă de universități.

Elaborăm:

  • ordine de ministru privind aprobarea la studii preuniversitare și universitare (licență, masterat, doctorat) şi rezidenţiat care, după aprobare, sunt comunicate inspectoratelor școlare și instituțiilor de învățământ superior;
  • aprobări pentru candidații de origine etnică română în învățământul preuniversitar pe locuri fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare;
  • aprobări pentru candidații de origine etnică română în învățământul superior pe locuri cu taxă în lei;
  • aprobări privind reducerea cu 1/3 a taxelor de școlarizare pe cont propriu valutar pentru candidații de origine etnică română

Acte normative:

  • Hotărârea de Guvern nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, altor forme de sprijin pentru tinerii de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

NOU: "Cifra de școlarizare acordată romanilor de pretutindeni, ciclurile de studii: licență, master și doctorat, în anul universitar 2018-2019" 

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă în anul 2017-2018

UTIL! Întrebări frecvente despre obținerea burselor alocate românilor de pretutindeni în sistemul de învățământ de stat din România

***

Programul LCCR

Ordin nr. 6.168/22.12.2016 privind școlarizarea în învățământul preuniversitar, la studii liceale, a românilor de pretutindeni, începând cu anul școlar 2016-2017

Ordin nr. 6.166/22.12.2016 pentru modificarea OMENCS nr. 5.032/29.08.2016 privind școlarizarea în învățământul preuniversitar de stat, la studii liceale, a românilor de pretutindeni, începând cu anul școlar 2016-2017

Ordin nr. 6.165/22.12.2016 pentru modificarea ordinului de ministru nr. 5.176/11.09.2015 privind școlarizarea în învățământul preuniversitar (ciclul liceal) din România a cetățenilor de origine etnică română din Republica Moldova și alte state, absolvenți ai învățământului gimnazial, începând cu anul școlar 2015-2016

Bursierii statului roman, admisi la studii universitare de licenta, incepand cu anul universitar 2016-2017, romanii de pretutindeni din Diaspora

Bursierii statului roman, admisi la studii universitare de licenta, incepand cu anul universitar 2016-2017, romanii de pretutindeni din Israel

Bursierii statului roman, admisi la studii universitare de licenta, incepand cu anul universitar 2016-2017, romanii de pretutindeni din Moldova Sesiunea 2

Admitre licenta romanii de pretutindeni din Moldova Sesiunea 2

Lista finala admisi licenta Moldova sesiunea I 2016

Lista românilor de pretutindeni din Grecia, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017

Lista românilor de pretutindeni din Ucraina, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017

Lista românilor de pretutindeni din Serbia, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017

Lista românilor de pretutindeni din Albania, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017

Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017

Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017 

Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România incepand cu anul universitar 2016-2017

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul școlar 2016 – 2017

Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017