Apel de candidaturi pentru ocuparea celor 17 poziții de membru ale Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.02.2018

Având în vedere funcționarea deficitară a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) în raport cu solicitările Ministrului Educației Naționale (MEN),  de la constituirea prin OMEN 6110/16.12.2016 și până în prezent, la care se adaugă pe de o parte,  lipsa de comunicare internă și lipsa transparenței în elaborarea documentelor și luarea deciziilor reclamată chiar de către membrii acestui consiliu consultativ și dezacordul public exprimat de către universități cu privire la viziunea membrilor CNSPIS referitoare la  domeniile de interes strategic asumate de România la nivel național și european, dar și de cerințele pieței muncii, pe de altă parte, MEN a decis schimbarea componenței nominale a acestui consiliu.

În acest context, Ministerul Educației Naționale lansează un apel de candidaturi în vederea ocupării celor 17 poziții de membru ale CNSPIS. Înscrierea pentru candidatura ce vizează ocuparea unei poziții de membru în CNSPIS se face in intervalul 14.02.2018 (ora 08:00) - 28.02.2018 (ora 08:00), pe platforma https://www.brainmap.ro prin completarea formularului  on-line disponibil. Formularul trebuie printat, semnat si încărcat in platforma împreuna cu CV-ul actualizat. CV-ul se încarcă in pagina de Personal Information.

Ulterior, în perioada 1 martie - 4 martie 2018, Comitetul de selecție va evalua candidaturile depuse și va anunța public rezultatele. Selecția candidaților se va realiza în baza criteriilor minimale prevăzute în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5802 din 23.11.2016.

Lista nominală a celor 17 candidaturi selectate va fi publicată pe site www.edu.ro  și va fi supusă consultării publice timp de 5 zile, în perioada 3-8 martie, conform reglementărilor legale în vigoare. În acest interval orice persoană fizică sau juridică poate transmite opinii argumentate în raport cu nominalizările Comitetului de selecție pe adresa de e-mail: dgis@edu.gov.ro.

Numirea membrilor CNSPIS, după soluționarea contestațiilor și analizarea tuturor opiniilor argumentate sau a eventualelor propuneri de completare, se face prin ordin al ministrului educației naționale.