Agenția Națională pentru Calificări

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al absolvenților programelor autorizare de formare profesională a adulților. De asemenea, ANC coordonează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor și a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale.