Mobilități

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Asigurăm implementarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/ instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în concordanță cu obiectivele prevăzute în Planul de acţiune pentru  implementarea Strategiei Naţionale privind Migraţia

Realizăm schimburi de informaţii permanente cu structurile specializate ale Ministerului Administrației și Internelor cu privire la cetăţenii străini depistaţi cu şedere ilegală, care folosesc vize de intrare în scop de studii

Elaborăm modele de raportări statistice în colaborare cu instituţiile care deţin date specifice referitoare la cetăţeni străini, se colectează date statistice și urmează a fi validate din punct de vedere numeric şi metodologic

Planul de acțiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015 – 2018

 

Erasmus+

ERASMUS+ (2014-2020) reprezintă programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Cu un buget de 14,7 miliarde de euro, obiectivul programului este de a permite unui număr de peste patru milioane de europeni să studieze, să se formeze, să dobândească experiență de lucru și să facă voluntariat în străinătate (77,5 % din fonduri sunt dedicate educației și formării profesionale).

Acesta va fi un program de finanțare integrat, este contnuatrul generației anterioare de programe europenem care s-au desfășurat în perioada 2007 – 201: Învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning), Tineret în Acțiune (Youth in Action), Erasmus Mundus și alte inițiative în domeniu.

În România, Programul Erasmus+ este implementat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Asigurăm participarea activă la reuniunile de coordonare a Programului și supervizarea implementării acestuia în România.

Comisia Europeană

ANPCDEFP

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură  

 

Burse ACBS

Agenţia de Credite şi Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite Ministerului Educaţiei Naționale.