Concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare/examene de promovare organizate de Ministerul Educației - 2021

  • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 15.01.2020]
  • Rezultatul înregistrat la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 14.01.2020]
  • Rezultatul final înregistrat în cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 13.01.2021]
  • Rezultatul probei scrise și rezultatul final înregistrate la exemenul de promovare în gradul profesional imediat superior - funcționari publici din cadrul aparatului propriu: Direcția Formare Continuă / Direcția Generală Învățământ Preuniversitar [data publicării: 12.01.2021]
  • Rezultatul înregistrat la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 12.01.2020]
  • Rezultatul înregistrat la proba scrisă din cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 12.01.2021]

***

Arhivă anunțuri & rezultate 2020

Arhivă anunțuri & rezultate 2019

II. Concursuri organizate de către instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC)

          →→→ CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ pentru selectarea si recrutarea de experți externi in cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ iulie 2018