Concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare/examene de promovare organizate de Ministerul Educației și Cercetării - 2020

***

Arhivă anunțuri & rezultate 2019

II. Concursuri organizate de către instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC)

          →→→ CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ pentru selectarea si recrutarea de experți externi in cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ iulie 2018