Concursuri

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare/examene de promovare organizate de Ministerul Educației - 2021

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul organizat pentru ocuparea a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în proiectul „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 18.06.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate la concursul pentru ocuparea postului de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului „ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației” Cod SMIS 140092 [data publicării: 16.06.2021]
 • Rezultatele înregistrate la proba de evaluare a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în proiectul „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 15.06.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate la proba de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de ocupare a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în proiectul „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 11.06.2021]
 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de ocupare a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în cadrul proiectului „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 10.06.2021]
 • Rezultatele etapei de evaluare a conținutului dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea  postului de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului „ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației” Cod SMIS 140092 [data publicării: 10.06.2021]
 • Rezultatele etapei de evaluare administrativă a dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea postului de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului „ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației” Cod SMIS 140092 [data publicării: 07.06.2021]
 • Apel selecție experți în cadrul proiectului CRED + Anexe (Cerere de înscriere + Consimțământ prelucrare date personale - fișiere pdf) [data publicării: 04.06.2021] 
 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 01.06.2021]
 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 28.05.2021]
 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” ► după soluționarea contestațiilor [data publicării: 27.05.2021]
 • Anunț privind scoaterea la concurs a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în cadrul proiectului „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 + Anexe (arhivă zip) [data publicării: 25.05.2021]
 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 24.05.2021]
 • Anunț privind organizarea selecţiei pentru ocuparea poziției de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului POCU ReCONECT - „Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației Cod SMIS 140092 (anexele aferente anunțului fac parte din același document) [data publicării: 20.05.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat în data de 14 mai 2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 19.05.2021]
 • Rezultatele probei interviu din cadrul concursului organizat în data de 14 mai 2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 18.05.2021]
 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului organizat în data de 14 mai 2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 14.05.2021 / data actualizării: 17.05.2021]
 • Anunț privind organizarea selecției de experți (2 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” + Anexe (arhivă rar) + Grile evaluare dosare [data publicării:12.05.2021]
 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 07.05.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate în procesul de selecție a experților (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 13.04.2021]
 • Ministerul Educației anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu, concurs organizat conform dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 [data publicării: 12.04.2021]
 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor evaluării dosarelor din cadrul selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 12.04.2021]
 • Rezultatele evaluării dosarelor din cadrul selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 08.04.2021]
 • Rezultatele soluționării contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor etapei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 07.04.2021]
 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor înregistrate în cadrul selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 05.04.2021]
 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 02.04.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 30.03.2021]
 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor probei de interviu din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 30.03.2021]
 • Rezultatele procesului de soluționare a contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor etapei de evaluare administrativă din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 30.03.2021]
 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 26.03.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate în procesul de selecție pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 24.03.2021]
 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 24.03.2021]
 • Rezultatele etapei de evaluare administrativă din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 24.03.2021]
 • Rezultatele etapei de soluționare a contestației depuse în urma comunicării rezultatelor probei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 22.03.2021]
 • Rezultatul probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 22.03.2021]
 • Anunț privind organizarea selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” + Anexe (arhivă rar) [data publicării: 22.03.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 19.03.2021]
 • Rezultatul etapei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 18.03.2021]
 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 17.03.2021]
 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 17.03.2021]
 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 15.03.2021]
 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 15.03.2021]
 • Anunț privind prelungirea perioadei de organizare a selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 05.03.2021]
 • Anunț privind recrutarea și selecția unor experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării, beneficiar al proiectului „Noi perspective în educație” - NPE, Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398 + Anexă 1 (fișier ediitabil în arhivă rar) + Anexă 2 (fișier ediitabil în arhivă rar) + Anexă 3 (fișier ediitabil în arhivă rar) [data publicării: 03.03.2021]
 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 02.03.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate la concursul de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 02.03.2021]
 • Rezultatele procesului de soluționare a contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor înregistrate la proba de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 01.03.2021]
 • Anunț de identificare și selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 + Listă disponibilitate UAT (actualizare 2.03.2021) + Anexe: 1. Cerere de înscriere + 2. Declarație de disponibilitate + 3. Declarație de consimțământ prelucrare date personale + 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări [data publicării: 01.03.2021]
 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 24.02.2021]
 • Anunț privind recrutarea și selecția unor experți externi pentru posturi în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 + [anexe (arhivă rar): model cerere înscriere / declarație de disponibilitate / declarație consimțământ prelucrare date personale] (data publicării: 22.02.2021)
 • Erată privind comunicarea din data de 15.02.2021 a rezultatelor probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED. În urma acestei erate, rezultatele omologate sunt cele marcate cu bold. [data publicării: 18.02.2021]
 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 15.02.2021]
 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției organizate pentru ocuparea a 2 posturi de expert județean (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a [data publicării: 12.02.2021]
 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma afișării rezultatelor verificării eligibilității administrative din cadrul selecției organizate pentru ocuparea a 2 posturi de expert județean (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a [data publicării: 11.02.2021]
 • Rezultatele verificării eligibilității administrative din cadrul selecției organizate pentru ocuparea a 2 posturi de expert județean (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a [data publicării: 09.02.2021]
 • Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu, în cadrul Direcției OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli, respectiv consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Verificare Proiecte Finanțate [data publicării: 09.02.2021]
 • Erată privind comunicarea din data de 2.02.2021 a rezultatelor etapei de soluționare a contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor, respectiv comunicarea rezultatelor finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783. În urma acestei erate, rezultatele omologate sunt cele marcate cu bold. [data publicării: 03.02.2021]
 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 02.02.2021]
 • Rezultatele etapei de soluționare a contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor în cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 02.02.2021]
 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 29.01.2021]
 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 26.01.2021]
 • Apel selecție experți în cadrul proiectului CRED + Anexa 1: Cerere de înscriere + Anexa 2: Consimțământ prelucrare date personale - fișiere pdf [data publicării: 26.01.2021] 
 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 2 posturi de experți județeni - 1 expert/județ (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a + Anexe (anexa 1: cerere de înscriere + anexa 2: declarație de disponibiltate + anexa 3: declarație consimțământ GDPR) [data publicării: 19.01.2021] 
 • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 15.01.2021]
 • Rezultatul înregistrat la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 14.01.2021]
 • Rezultatul final înregistrat în cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 13.01.2021]
 • Rezultatul probei scrise și rezultatul final înregistrate la exemenul de promovare în gradul profesional imediat superior - funcționari publici din cadrul aparatului propriu: Direcția Formare Continuă / Direcția Generală Învățământ Preuniversitar [data publicării: 12.01.2021]
 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 12.01.2021]
 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă din cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 12.01.2021]

***

Arhivă anunțuri & rezultate 2020

Arhivă anunțuri & rezultate 2019

II. Concursuri organizate de către instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC)

2021

---

2020

2019

          →→→ CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ pentru selectarea si recrutarea de experți externi in cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ iulie 2018