Concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare/examene de promovare organizate de Ministerul Educației Naționale - 2019

  1. anunț selecție nr. 1/09.09.2019: experți verificare financiară și verificare achiziții (data publicării: 26.09.2019)
  2. anunț selecție nr. 2/09.09.2019: experți monitorizare proiecte (data publicării: 26.09.2019)

***

Arhivă anunțuri & rezultate 2018

Arhivă anunțuri & rezultate 2017

Arhivă anunțuri & rezultate 2016

II. Concursuri organizate de către instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației Naționale (MEN)

          →→→ CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ pentru selectarea si recrutarea de experți externi in cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ iulie 2018