Abilitare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Calitatea de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

ABILITAREA

Conducătorii de doctorat sunt persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare (conform art. 166 din Legea nr. 1/2011).

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat, în conformitate cu Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare.

Standardele minimale de acceptare de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau de gradul profesional şi sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar (conform art. 166 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare sunt prevăzute în Ordinul ministrului educației, nr. 6560/20.12.2012 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu o Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) sau cu o instituţie membră a unui IOSUD şi să fie membre ale unei şcoli doctorale (conform art. 166 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

 Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept. De asemenea, un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă (conform art. 166 și art. 167 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

Alte informatii relevante:

Etichete: