Învățământ profesional

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionaleÎnvățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de ME în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:

  • stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu;

  • învăţământ profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior;

Alte informatii relevante:

Cadru normativ: