Învățământ liceal

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.

Cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

  • filiera teoretică (profilurile umanist şi real)

  • filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)

  • filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

Alte informații relevante: