Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislatia aplicabilă:

Contact:

 • str. Spiru Haret, nr. 10
 • sector 1, 010176, București
 • telefon: + 40 (21) 315 50 99
 • e-mail: contact544@edu.gov.ro
 • Program de funcţionare: luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00.

Formulare

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

LISTA documentelor de interes public emise de MEN conform Legii nr. 544/2001

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea MEN
 2. Structura organizatorică
 3. Programul de funcționare
 4. Programul de audiențe
 5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea MEN
 6. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 7. Strategia MEN
 8. Starea învăţământului
 9. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al MEN şi bilanţul contabil
 10. Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice
 11. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei
 12. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003
 13. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul MEN conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii
 14. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate
 15. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante