Venituri angajați

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Potrivit Legii 153/2017, autoritățile și instituțiile publice trebuie să afișeze pe pagina de internet și la propriul sediu situația veniturilor obținute de angajații plătiți din fonduri publice.

Articolul 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede obligativitatea ca toate autoritățile și instituțiile publice menționate în lege să publice, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să mențină publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile și instituțiile respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă mai multe elemente: salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, a indemnizației de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, precum și baza legală a acordării acestora. Conform legii, lista nu trebuie să fie nominală, ci să cuprindă datele aferente fiecărei funcții din organigrama instituției sau autorității publice. 

Regăsiți mai jos informațiile aferente Ministerului Educației. 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Materiale informative: