Asigurarea calității

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.06.2016

Un program de studii universitare funcţionează legal dacă este autorizat provizoriu sau acreditat şi funcţionează în condiţiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare.

O Instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară se înfiinţează prin lege, cu respectarea dispoziţiilor legale privind acreditarea, stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare.

Instituţiile de învăţământ superior din străinătate, recunoscute legal, ca atare, în statul de origine, pot organiza filiale pe teritoriul României, singure sau în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior acreditate din România, numai cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la autorizarea, acreditarea şi asigurarea calităţii programelor de studii.

Instituţiile de învăţământ superior româneşti pot organiza, în România sau în alte state, programe de studii comune cu instituţii de învăţământ superior din străinătate, recunoscute ca atare de statul de origine. În cazul în care aceste programe se organizează în străinătate, trebuie să respecte reglementările legale în vigoare atât în România, cât şi în statele respective.

Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior.

***

EQAR este Registrul european de asigurare a calității pentru învățământul superior (EQAR) și include agențiie de asigurare a calității care și-au demonstrat conformitatea cu un set comun de principii stabilite în Standarde și Ghiduri pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG).

EQAR își propune să ofere publicului informații clare și fiabile cu privire la agențiile de asigurare a calității care își desfășoară activitatea în Europa.

► Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri si cheltuieli, cu atributii stabilite de legislaţia în vigoare, referitoare la asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul superior din România .

ARACIS este membru cu drepturi depline în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education / ENQA). 

De asemenea, ARACIS este:

  • Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Quality Assurance Register for Higher Education / EQAR)

  • Membru în Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (European Network for Accreditation of Engineering Education / ENAEE)

  • Membru în Reţeaua Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education / CEENQA)

  • Membru în Rețeaua Internațională a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education / INQAAHE)