Învățământ gimnazial

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.

Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.

Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V - VIII.

Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

***

La finalul clasei a VI-a, elevii susțin o evaluare a competențelor fundamentale (EN VI). Evaluarea este organizată la nivel național. În anul 2020, ca urmare a restricțiilor sanitare impuse de epidemia COVID-19, această evaluare nu a avut loc.

Pentru anul 2022 a fost aprobat următorul calendar

  • 25 mai 2021: Limbă şi comunicare
  • 26 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

► Arhivă teste (2018 - 2019)

***

Alte informații relevante: