Românii de Pretutindeni

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Informațiile din această pagină au fost reactualizate în data de 29.06.2023.

ADMITERE 2023 - 2024 || ROMÂNII DE PRETUTINDENI

I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

1Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar 2017 - 2018

2. Formularul/fișa de înscriere (format editabil) și oferta locurilor de studii au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar al județului Iași.

3. Informații privind procedura de admitere

4. Dosarele vor fi transmise - electronic -  la Inspectoratul Școlar Județean Iași, conform calendarului de mai jos:

  • 10 - 17 iulie 2023: înscrierea online a candidaților

  • 24 iulie 2023: afișarea rezultatelor ► AICI

  • 25 - 26 iulie 2023: analiza și soluționarea contestațiilor și cazurilor speciale (frați, gemeni, tripleți) de către comisia de admitere de la Inspectoratul Școlar Judeţean Iași

  • 27 august 2023: afișarea rezultatelor finale, după soluționarea cazurilor speciale  ► AICI

5. Alte informații pot fi obținute de la Inspectoratul Școlar al județului Iași, coordonatorul procesului de admitere. 

***

II. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

1. În anul universitar 2023 - 2024, instituțiile de învățământ superior de stat din România organizează concursul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii universitare de licență/masterat/doctorat, în baza autonomiei universitare, similar anului anterior, conform prevederilor din metodologia de școlarizare în învățământul superior.

Metodologia de admitere este publicată ► AICI

2. Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu și orice instituție de învățământ superior de stat din România sau, în cazul candidaților din Republica Moldova, în cadrul extensiunilor deschise de universitățile românești la Chișinău, Cahul și Bălți;

3. Pentru siguranța încadrării in termenul de depunere stabilit de instituțiile de învățământ superior, recomandăm transmiterea dosarelor de candidatură exclusiv la universități pentru a nu genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în care vor fi transmise pe alte canale.

4. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 4.294/29.06.2017.

5. Informații suplimentare privind admiterea în universitățile din România pot fi obținute accesând link-urile fiecărei instituții de învățământ superior (din tabelul de mai jos):

Cod univ. Universitate Pagini web
1 Universitatea Politehnica din București https://upb.ro/
2 Universitatea Tehnică de Construcții din București https://utcb.ro/studiaza/studenti-internationali/romanii-de-pretutindeni
3 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București https://admitere.uauim.ro/
4 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București https://www.usamv.ro/index.php/ro/674-admitere-romani-de-pretutindeni
5 Universitatea din București https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/
6 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București https://umfcd.ro/
7 Academia de Studii Economice din București Licență

Licență: https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni/

Master: https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni-2/

8 Universitatea Națională de Muzică din București https://www.unmb.ro/admitere/
9 Universitatea Națională de Arte din București https://unarte.org/admitere-sesiunea-august-septembrie-2023/
10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din București Landing page: https://admitere.unatc.ro/ (Teatru + Film)
11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București http://admitere.unefs.ro/
12 Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București http://admitere.snspa.ro/admitere/admiterea-romanilor-de-pretutindeni/
13 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=46&l=ro
14 Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad https://admitere.uav.ro/informatii-admitere
15 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău https://adrp.ub.ro/
16 Universitatea Transilvania din Brașov https://admitere.unitbv.ro/romani-de-pretutindeni.html*
17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca https://admitereonline.utcluj.ro/romani-de-pretutindeni/
18 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca https://admitere.usamvcluj.ro/romani-de-pretutindeni/
19 Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/
20 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/admitere-ro/licenta-ro/itemlist/catego...
21 Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca https://www.anmgd.ro/
22 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca https://www.uad.ro/admitere/
23 Universitatea Ovidius din Constanța https://admitere.univ-ovidius.ro/
24 Universitatea Maritimă din Constanța https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutindeni/
25 Universitatea din Craiova https://www.ucv.ro/admitere/rom%C3%A2ni_de_pretutindeni/
26 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova https://www.umfcv.ro/ro/admitere/admitere-cetateni-straini-2023/romani-d...
27 Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați https://www.admitere.ugal.ro/
28 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași Licență / Masterat
29 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iași https://www.uaiasi.ro/admitere/
30 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași www.uaic.ro
31 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași http://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/Admitere-romani-de-pretutindeni.aspx
32 Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași www.arteiasi.ro
33 Universitatea din Oradea https://admitere.uoradea.ro/ro/
34 Universitatea din Petroșani https://www.upet.ro/admitere-rp/
35 Universitatea din Pitești https://www.upit.ro/ro/international/admitere-studenti-internationali/ro...
36 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești https://www.upg-ploiesti.ro/
37 Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu https://admitere.ulbsibiu.ro/
38 Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava https://admitere.usv.ro 
39 Universitatea Valahia din Târgoviște https://admitere.valahia.ro/
40 Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu http://admitere.utgjiu.ro/index.php?page=informatii-admitere-pentru-roma...
41 Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș https://www.umfst.ro/home.html
42 Universitatea Politehnica din Timișoara Licență

Licență: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-licenta_1497_ro.html

Master: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni---admitere-master_14...

43 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara https://www.usab-tm.ro/ro/studenti-straini-11945/romanii-de-pretutindeni...
44 Universitatea de Vest din Timișoara https://admitere.uvt.ro/procesul-de-admitere/categorii-de-candidati/candidati-romani-de-pretutindeni/
45 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara https://www.umft.ro/admitere-international-2023/ 
     

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene va actualiza, constant, aceste informații.
​***

Cadrul juridic aplicabil:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

Alte programe: LCCR