Învățământ Terțiar Nonuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

Învăţământul  terţiar  nonuniversitar (învăţământul postliceal mai sus menționat) se organizează la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate oferă, în cadrul colegiilor, cursuri de învăţământ de nivel terţiar nonuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, acreditate şi evaluate periodic în condiţiile legii, de către ARACIP.

Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de 1 - 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării.

Finanţarea de bază pentru colegiile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învăţământul preuniversitar.

Organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, se realizează conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Alte informații relevante: