Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind recunoașterea/dobândirea automată în România a unor calități/titluri obținute în străinătate

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind finanțarea în învățământul superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 409/2002 privind înființarea Universității „Danubius" din Galați

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 409/2002 privind înființarea Universității „Danubius" din Galați. 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Hotărârii de Guvern privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”.

[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

[ANUNȚ] Dezbatere publică (în sistem videoconferință) - Proiect de act normativ: Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 810/2023

Ministerul Educației organizează vineri, 24 noiembrie 2023, ora 11:00, în sistem videoconferință, dezbaterea publică având următoarea temă:

[Consultare publică] Proiectul metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan.

[ANUNȚ] Dezbatere publică (în sistem videoconferință) - Proiect de act normativ: Ordin de aprobare a Regulamentului-Cadru pentru Studiile Universitare de Doctorat

Ministerul Educației organizează joi, 23 noiembrie 2023, ora 14:00, în sistem videoconferință, dezbaterea publică având următoarea temă:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

ANUNȚ: Dezbatere publică (în sistem videoconferință) privind proiectul de mai jos (data publicării anunțului: 22.11.2023)

***

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative