Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

  • REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională.

[Consultare publică] PROIECT: Ordin privind aprobarea, înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, planul de migrare şi interconectare, precum şi calendarul operaţionalizării catalogului electronic

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior din România

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind elaborarea avizelor conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităţilor de învăţământ prevăzute la art. 146 alin. (7) și (8) din Legea nr. 198/2023 (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Metodologie şi criterii privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[ANUNȚ] Dezbatere (ședință online/sistem videoconferință): Proiect Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023

Ministerul Educației organizează vineri, 5 aprilie 2024, începând cu ora 14:00, în sistem videoconferință, o ședință în care va avea loc dezbaterea publică a următorului proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind înființarea, structura planurilor de învățământ și organizarea programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Plan Național de combatere a violenței școlare

[29.03.2024] ANUNȚ: În interiorul calendarului alocat acestei consultări publice, Ministerul Educației organizează în data de 4 aprilie, ora 9:00, o ședință (în sistem videoconferință) dedicată dezbaterii publice a proiectului publicat mai jos. Detalii sunt disponibile ► AICI

***

[Consultare publică] PROIECT: HG privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de statcătre bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital (unit. înv. preuniv. stat)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:â

[Consultare publică] PROIECT: Metodologia-cadru de acordare a burselor (în învățământul preuniversitar)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative