Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Vest din Timișoara

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de ordin: Metodologie de recunoaștere automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiecte privind aprobarea metodologiilor-cadru de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică, respectiv a concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învățământul superior

 În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Profilul de formare al absolventului

Profilul de formare al absolventului reprezintă o componentă reglatoare a curriculumului național, un referențial pentru proiectarea, implementarea și evaluarea acestuia, în conformitate cu art. 89, alin.(2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elaborarea  proiectului profilului de formare al absolventului și validarea acestuia se realizează prin activități specifice în cadrul Ministerul Educației, inclusiv un proces transparent de consultare.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației - prin ISJ Ialomița

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Listei unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar - 2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiecte de acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului „Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030, ediția a V-a”

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (CNFIP + UFIP)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru recunoaşterea Fundației ,,Blue Planet” ca fiind de utilitate publică

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru recunoaşterea Fundației ,,Blue Planet” ca fiind de utilitate publică.

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative