Olimpiade și concursuri

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

► Ordin nr. 3.027/12.01.2023 pentru aprobarea listelor de competiții ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022 - 2023

► Ordin nr. 3.612/31.01.2023 privind aprobarea listelor de activități educative internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2022 - 2023

Regulamentele (actualizate) ale olimpiadelor și competițiilor școlare din anul școlar 2022 - 2023 sunt publicate, etapizat, AICI.

I. Listele & calendarele competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022 - 2023 (data publicării: 20.01.2023)

II. Calendarele & listele activităților educative naționale și internaționale cu și fără finanțare de la Ministerul Educației, respectiv calendarul și lista activităților educative regionale și interjudețene // CAEN - CAER 2023

***

III. Alte informații utile

Ordin nr. 6.429/19.12.2022 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2022 și a noilor cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional

 • Anexa 1: Lista elevilor care au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționalee în anul 2022, beneficiarii prevederilor Legii 235/2010, cu modificările și completările ulterioare

 • Anexa 2: Lista cuprinzând absolvenții de liceu care, în calitate de elevi, au obținut  distincții la olimpiadele școlare internaționale desfășurate în anul 2022 și care, ulterior obținerii distincției, au fost admiși la universități

Adresa ME nr. 31.991/12.09.2022 privind lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă burse de merit/performanță

***

⇒ Calendarele aferente anului 2022 sunt disponibile aici.

Ordin nr. 3.123/9.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

O R D I N nr. 3.158/17.02.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022

 • Anexa: Lista competițiilor sportive şcolare naționale ce se vor organiza și desfășura în cadrul „olimpiadei naționale a sportului școlar”, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME + Lista competițiilor sportive şcolare naționale, pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar, ce se vor organiza și desfășura în cadrul „campionatelor naționale școlare”, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME

***

O R D I N nr. 3.066/27.01.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022

 • Anexa 1: Lista competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022

 • Anexa 2: Lista competițiilor naționale pe discipline școlare și proiecte educative cu participarea elevilor români, în anul școlar 2021-2022

***

O R D I N nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022

 • Lista competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022 (actualizată prin ordinul nr. 3.066/27.01.2022)

 • Lista competițiilor naționale pe discipline școlare și proiecte educative cu participarea elevilor români, în anul școlar 2021-2022 (actualizată prin ordinul nr. 3.066/27.01.2022)

 • Lista activităților de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la competițiile internaționale, în anul școlar 2021-2022

***

 • Rezultatele echipei României la prima ediție în format online a Olimpiadei internaționale de limba franceză (2021) [data publicării: 13.12.2021]

[fișier pdf] Ordin nr. 5.924/3.11.2020 pentru suspendarea prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

***

Alte documente utile: 

***

A fost aprobat ordinul nr. 3.015/2019 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare

 • Ordinul 4.203/2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

***

Copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a performanţei. Aceste programe sunt de aprofundare a învăţării, de grupare pe abilităţi, de îmbogăţire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat şi transfer de competenţă, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învăţare.

Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de excelenţă.

Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte noi organizăm olimpiade şi concursuri, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordăm burse şi alte forme de sprijin material.

Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare, care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. Olimpiadele şi concursurile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Indiferent de domeniul lor sau de premiul oferit, aceste competiţii şcolare stimulează creativitatea şi gândirea critică, oferă motivația atât de necesară în procesul de învățare și ajută la identificarea și dezvoltarea talentelor, abilităților și cunoștințelor, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a elevilor. 

Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor. Fiecare persoană are dreptul să primească o educaţie care dezvoltă abilitățile sale la întregul său potenţial. Garantarea acestui drept implică asigurarea egalităţii de șanse, oferind pentru fiecare persoană ajutor şi resurse în funcție de caracteristicile şi nevoile individuale. Identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei.

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive”. Recunoaşterea performanţei şcolare înalte se regăseşte ca principiu şi în Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale.

Cadru normativ: 
Materiale informative: 
Data publicării: 
Vineri, 17 Februarie, 2017