noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

5th Global Forum on the Future of Education and Skills 2030: „Towards the OECD Teaching Compass in a VUCA world: Navigating through uncertainty and complexity with generative AI, post-Covid recovery & natural or human-made disasters”

Ministerul Educației organizează în perioada 6 - 8 decembrie 2023, la București, Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030”.

Eveniment se desfăoară în cadrul proiectului „Educația 2030” derulat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

O nouă interfață web - intuitivă și ușor de utilizat, lansată de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Cu un design user-friendly și intuitiv, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) lansează astăzi, 21 noiembrie, noua interfață web pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea diplomelor obținute în străinătate sau eliberarea unor documente specifice pentru facilitarea recunoașterii în străinătate a diplomelor obținute în România.

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiecte de metodologii privind mobilitatea personalului didactic de predare, respectiv întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

Modele de subiecte pentru examenele naționale (2024), publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Conform Metodologiilor privind Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023- 2024 și examenul național de bacalaureat 2024, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a publicat astăzi, 1 noiembrie, modele de subiecte însoțite de baremele de evaluare și de notare corespunzătoare.

Campanie de conștientizare la nivel național privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii

Campania de conștientizare la nivel național privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii este derulată în cadrul proiectului ETIC - „Educație timpurie Incluzivă și de Calitate” ID 128215

Apel de propuneri privind depunerea de proiecte pentru Inițiativa Universități Europene

În cadrul programului Erasmus+ a fost lansat (3 octombrie 2023) al cincilea apel la propuneri de proiecte pentru inițiativa Universități Europene.

Apelul de propuneri de proiecte beneficiază de un buget de 189,2 mil. euro și va finanța două teme distincte: 

Apel selecție cadre didactice pentru completarea grupurilor de lucru (an școlar 2023 - 2024)

În vederea pregătirii unor documente și procese specifice de evaluare, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) din cadrul Ministerului Educației lansează un apel de completare a grupurilor de lucru pe discipline

A. Obiectivele selecției

Lansarea publicației OCDE „Education at a Glance 2023”

În cadrul procesului de aderare la OCDE, România s-a alăturat, începând din acest an, programului INES (Indicators od National Education Systems), dedicat indicatorilor privind sistemele de educație naționale. Ca urmare a participării la INES, România va fi inclusă pentru prima dată în publicația „Education at a Glance 2023” (EAG 2023), alături de statele membre OCDE și alte state candidate. 

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți