noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de experți pentru derularea activității de colectare a datelor aferente celui de-al doilea raport de monitorizare - proiect SIPOCA 17

Ministerul Educației Naționale anunță scoaterea la concurs a 4 posturi de experți pentru derularea activității de colectare a datelor aferente celui de al doilea raport de monitorizare, care vor colecta date pe o perioadă de 5 luni.

Activitatea se va desfășura cadrul proiectului „Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local”, cod SIPOCA 17.

Detalii în documentele atașate.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” (SIPOCA 3)

Modulele aferente Rezultatului 3 (R3) al proiectului „Studiul de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior asupra ofertelor educaționale ale universităților și angajatorilori” (SIPOCA 3)

Anunț de selecție al Institutului de Științe ale Educației pentru posturi de experți în cadrul proiectului „Curriculum relevant, Educație deschisă pentru toți - CRED”

Institutul de Științe ale Educației anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Curriculum relevant, Educație deschisă pentru toți - CRED” a mai multor posturi de experți în cadrul unor (sub)activități ale proiectului pentru perioada septembrie 2018 - noiembrie 2021.

Detalii sunt disponibile în materialele atașate sau aici.

Anunț privind rezultatul selecției a 2 parteneri - organizații neguvernamentale, în vederea contractării și implementării proiectului „Noi perspective în educație - NPE” (cod MySMIS 116793, cod SIPOCA 398)

Regăsiți, atașat, anunțul privind rezultatul selecției a 2 parteneri - organizații neguvernamentale, în vederea contractării și implementării proiectului Noi perspective în educație - NPE (SIPOCA 398, cod MySMIS 116793), depus spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Anunț privind rezultatul selecției a 2 parteneri - ONG-uri, în vederea contractării și implementării proiectului „Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate-CAF” (cod MySMIS 116834, cod SIPOCA 397)

Publicăm, atașat, anunțul privind rezultatul selecției a 2 parteneri - organizații neguvernamentale, în vederea contractării și implementării proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate, depus spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni

Documentația de atribuire pentru închirierea unui spațiu de birouri, utilizabil ca sediu de proiect, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării echipei de implementare/Proiect „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (CRED)”

Obiectul contractului: închirierea unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, spațiu necesar pentru asigurarea în condiții corespunzătoare a activității echipei de implementare a proiectului POCU - CRED.

Autoritate contractantă: Ministerul Educației Naționale - Proiect CRED

Adresă: Str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, București

Anunț reluare selecție parteneri proiect „Noi perspective în educație - NPE” (cod MySMIS 116793, cod SIPOCA 398)

Anunț  privind  selectarea a doi parteneri  în vederea contractării şi implementării proiectului Noi perspective în educație - NPE (cod MySMIS 116793, cod SIPOCA 398), privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, depus spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concor

Anunț reluare selecție parteneri proiect Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate-CAF (cod MySMIS 116834, cod SIPOCA 397)

Anunț privind selectarea a doi parteneri în vederea contractării şi implementării proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate-CAF (cod MySMIS 116834, cod SIPOCA 397), privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, depus spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficienteObiectivul specific 1.1.

Concurs de selecție a experților pentru posturile contractuale - proiect SIPOCA 17

Atașat, informații referitoare la concursul de selecție a experților pentru posturile contractuale, temporar vacante din cadrul proiectului „Monitorizarea și evaluarea strategiilorcondiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local”, cod SIPOCA 17, în afara organigramei Ministerului Educației Naționale.

Etichetă : 

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți