noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Rezultatul final înregistrat la concursul de selecție a 2 experți externi, în cadrul proiectului POCU 375/4/22/122607 „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

Atașat, rezultatul final înregistrat la concursul de selecție a 2 experți externi, în afara organigramei Ministerului Educației Naționale, în cadrul proiectului POCU 375/4/22/122607 „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 12260, conform anunțului de selecție nr. 53/122607/03.10.2019.

Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative pentru ocuparea a 40 de posturi experți județeni - proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

Publicăm, atașat, rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative la concursul de selecție pentru ocuparea a 40 de posturi de experți județeni - 1 expert/județ (cu excepția București-Ilfov) pentru posturile vacante din echipa organizației partenere MEN în proiect (în afara organigramei organizației), conform anunțului de selecție nr. 58/122607/10.10.2019, pentru proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607 - Ministerul Educației Naționale.

Documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii hoteliere: Conferință de lansare COD CPV: 55120000-7

Atașat, documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii hoteliere în vederea organizării, la Sinaia, în perioada 12-14 decembrie, a Conferinței de lansare a proiectului „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” - E.T.I.C, ID 128215. 

Conferința aniversară a Centrului European de Limbi Moderne // „Languages at the heart of learning: 25 years of inspiring innovation”

Centrul European de Limbi Moderne (CELM) al Consiliului Europei va organiza la Graz (Austria), în perioada 5 - 6 decembrie 2019, o conferință de nivel înalt pentru a sărbători 25 de ani de la înființare. 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607

Etichetă : 

Anunț privind anularea procedurii interne de atribuire a contractului de servicii - achiziţie de pachete servicii educaționale adaptate la cerințele unităților de învățământ selectate din județele Bihor & Iași și din Municipiul București /Proiectul CRED

În conformitate cu prevederile art. 212 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 126 din Hotărârea Guvernului României nr.395/2016 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu prevederile ordinului de ministru nr.

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică, atașat, proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor.

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul procedurii interne de atribuire a contractului de pachete educaționale - Proiectul CRED

IMPORTANT!

Urmare a solicitării de prelungire a termenului prevăzut pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii interne de atribuire a contractului de pachete educaționale, derulată în Proiectul CRED, termenul de depunere se prelungește până în data de 18.10.2019, ora 10:00.

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți