Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.

[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție în coordonarea Ministerului Educației

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilelor situate în șoseaua Sărăriei nr. 17, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilelor situate în șoseaua Sărăriei nr.

[Consultare publică] Ordine de ministru privind activitatea din învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat. 

[Consultare publică] Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023.

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învăţământ

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învăţământ.

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - ROFUIP (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022)

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022.

Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat (proiect)

Educația reprezintă o prioritate națională reală la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetățenii își asumă împreună responsabilități pentru susținerea acesteia. În acest context, se urmărește performanța și calificarea tuturor celor implicați: elevi, personal didactic și părinți, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea și afirmarea demnității umane au prioritate.

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative