proiect ordin

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu.

[Consultare publică] Proiect de ordin pentru constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul 2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național Masă Sănătoasă (PNMS)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național Masă Sănătoasă (PNMS).

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare - învățământ superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare (inclusiv anexele).

[Consultare publică] Proiect de ordin: Metodologie de recunoaștere automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

Subscribe to RSS - proiect ordin