Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[pagină actualizată la data de 11.01.2022]

--------------------------------------------------------

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2022 - 2023 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.150/30.08.2021 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă ► aici

***

Arhivă

► Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021, în liceele vocaționale, se desfășoară în conformitate cu noua noua metodologie de organizare şi desfăşurare, disponibilă aici.

Ordinul nr. 4.325/22.05.2020 aprobă modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

Ordinul nr. 4326/22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Alte informații relevante