Apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 - 2022

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.09.2021

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) gestionează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti:

 • Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II);

 • Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);

 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);

 • Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII);

 • Examenul naţional de bacalaureat (BAC);

 • Examenul naţional de definitivare în învăţământ (DEF);

 • Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (TIT).

În acest sens, CNPEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 - 2022. Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru şi a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNPEE.

Etapele procesului de selecție:

 • Etapa I:  27 septembrie - 11 octombrie 2021

Înscrierea candidaţilor se face prin intermediul aplicației dedicate, cu respectarea instrucţiunilor și a ghidului de utilizare, disponibile în aplicația web. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale.

 • Etapa a II-a: 12 - 20 octombrie 2021 (selecţia candidaţilor)

 • Etapa a III-a: 21 - 22 octombrie 2021 (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual). 

  • Vor fi anunțați doar candidaţii selectaţi.

Informații suplimentare sunt publicate ► aici.