Biroul de Comunicare (relaţii cu presa)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Suntem departamentul specializat din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ale cărui sarcini sunt stabilirea şi menţinerea relaţiilor de comunicare dintre minister şi publicul său.
Ne desfăşurăm activitatea bazându-ne pe următoarele valori:
- adevăr
- transparenţă
- respect
- promptitudine
- obiectivitate
 

Principalele activităţi pe care le desfăşurăm sunt:

a) Relaţia cu presa:

- stabilim şi menţinem legături permanente cu mass-media;
- recepţionăm şi soluţionăm solicitările jurnaliştilor;
- realizăm acreditările de presă şi asigurăm participarea jurnaliştilor la evenimentele MEN;
- transmitem informaţii de presă, comunicate de presă şi declaraţii ale ministrului Educaţiei;
- organizăm conferinţe de presă şi alte evenimente ale MEN sau ale direcţiilor din cadrul MEN;
- asigurăm publicarea pe site-ul MEN a tuturor materialelor informative (informaţii de presă, declaraţii, comunicate de presă, agende publice etc.).

b) Elaborarea documentelor de presă şi a materialelor informative:
- redactăm comunicatele şi informaţiile de presă;
- publicăm agenda ministrului Educaţiei şi a celorlalţi demnitari;
- redactăm materialele informative pentru evenimentele organizate de minister.

c) Analize şi monitorizări media:
- elaborăm zilnic revista presei din domeniul de interes al instituției;
- elaborăm rapoarte de monitorizare a mass-media.

Biroul de Comunicare funcţionează la următoarea adresă: str. Spiru Haret, nr. 10, sector 1, Bucureşti, 010176

Date de contact:

  • elefon: + 40 (21) 315.04.21 & + 40 (21) 405.56.09
  •  fax: + 40 (21) 317.24.90
  • e-mail: biroupresa@edu.gov.ro

***

Pentru solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public vă rugăm să folosiți adresa de email contact544@edu.gov.ro.

Telefon asociat [exclusiv] solicitărilor de informare publică: 021/315.50.99