Informare de presă: consultare publică proiect modificare acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 5 Februarie, 2024

Ministerul Educației a lansat astăzi, 5 februarie, în consultare publică, un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 198/2023 și modificarea și completarea altor acte normative.

Modificările propuse au ca scop asigurarea unui cadru normativ clar și predictibil pentru asigurarea dreptului la educație și pentru respectarea drepturilor personalului din sistemul național de învățământ prin armonizarea acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 198/2023, precum și a dispozițiilor din Legea-cadru nr. 153/2017 și din OUG nr. 115/2023, astfel încât să nu se creeze situații discriminatorii în sistem (între elevi și pentru cadrele didactice).

Astfel, conform proiectului:

  • Pentru asigurarea unui număr cât mai mare de beneficiari ai Programului Național Masă Sănătoasă, cu încadrarea în bugetul alocat, se propune modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, în sensul în care, în anul 2024, pentru Programul Naţional Masă Sănătoasă se asigură fonduri de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumei de 1.139.400 mii lei (aprobată într-o poziţie distinctă într-o anexă la Legea bugetului de stat pe anul 2024) pentru preşcolarii şi elevii din minimum 1000 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, față de maximum, cât era prevăzut anterior. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare a Programului Naţional pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei.

  • Pentru plata indemnizației de hrană și acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul de învățământ se propun completarea art. 18 din Legea 153/2017 în sensul în care pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea indemnizației de hrană prevăzute la alin. (1) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază și nu la salariile nete cumulate obținute prin încheierea mai multor contracte individuale de muncă, respectiv completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în sensul în care pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea voucherelor de vacanță prevăzute la alin. (2) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază, luând în calcul toate elementele/componentele salariale aferente funcției de bază, inclusiv indemnizația de hrană pentru persoanele care au beneficiat de aceasta, din luna acordării voucherelor de vacanță.

  • Pentru plata sporului de doctorat se propune completarea art. 14 din Legea nr. 153/2017, în sensul în care  prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și  pentru personalul didactic și de cercetare din învățământul superior, verificarea se realizează prin evaluarea anuală realizată de angajator, față de evaluare lunară, așa cum este prevăzut în prezent, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii învățământului superior  nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare.

  • Pentru a fi asigurate, inclusiv în anul școlar 2023-2024, bursele elevilor din învățământul preuniversitar înscriși în unitățile proprii de învățământ, prin Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale, se propune modificarea articolului 42 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, în sensul că finanţarea de bază,- complementară și specială, precum şi cheltuielile de instruire şi întreţinere a elevilor din învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt asigurate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, din fondurile alocate din bugetul de stat.

BIROUL DE PRESĂ