[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.11.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și pentru consultăarea preliminară interinstituțională, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile inclusiv prin plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail georgiana.arsene@schoolrehabilitation.ro.