[Consultare publică] Proiecte de Hotărâre de Guvern privind modificarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile, respectiv înscrierea unui imobil, construcții și teren, în inventarul centralizat al bunurilor statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.01.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică urmatoarele proiecte: 

  1. proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

  2. proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, construcții și teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Propunerile, sugestiile sau observațiile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.