[Consultare publică] Proiectele metodologiilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de inspector școlar, inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele şcolare, respectiv director CCD

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
31.01.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică două proiecte:

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro