Lansarea de către Comisia Europeană a cererii de contribuții pentru realizarea evaluării intermediare a Spațiului European al Educației

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.06.2023

Comisia Europeană a lansat recent un amplu proces de consultare publică pentru a colecta informații, expertiză și opinii de la părțile interesate pentru evaluarea intermediară a progreselor înregistrate în direcția realizării Spațiului European al Educației.

Această evaluare va analiza eficacitatea, eficiența și relevanța demersurilor întreprinse în perioada 2021 - 2023 și va contribui la revizuirea de către Consiliul Uniunii Europene a Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva SEE (2021-2030)1 în vederea atingerii următoarelor priorități strategice:

  1. îmbunătățirea calității, a echității, a incluziunii și a reușitei pentru toți în educație și formare; 

  2. transformarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității într-o realitate pentru toți;

  3. susținerea tranziției verzi și a tranziției digitale în și prin educație și formare;

  4. îmbunătățirea competențelor și a motivației în profesia de cadru didactic (profesori și formatori);

  5. consolidarea învățământului superior european.

Contribuțiile pot fi transmise în format electronic până la data de 15 septembrie 2023.

Informații detaliate sunt disponibile aici

----------------------------------

Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației