Se deschide procesul de depunere a cererilor de finanțare pentru PNRAS (Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar) - Runda a II-a (seria a III-a)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
26.06.2024

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul de proiecteSchema de granturi PNRAS - Runda a II-a (seria a III-a)”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Obiectivul major urmărit: prevenirea și reducererea abandonului școlar.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține granturi pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar la nivel gimnazial, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluarea națională de clasa a VIII-a, precum și pentru îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior.

Regăsiți mai jos documentele aferente lansării acestui apel:

Apelul vizează unitățile de învățământ gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii (PTȘ), eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS - Runda a II-a (seria a III-a), care pot aplica în nume propriu sau prin intermediul autorităților publice locale în vederea creșterii accesului și participării grupurilor dezavantajate la educație și pentru consolidarea competențelor, pentru educație remedială și pentru accelerarea învățării.

Alocarea financiară totală a prezentului apel de proiecte este de 105 milioane de euro, fără TVA.

Cererea de finanțare se va depune exclusiv online, începând din data de 9 iulie, prin platforma web dedicată. Termen-limită: 31 iulie 2024.

Unitățile de învățământ care au primit finanțare în runda I și runda a II-a (seria I și seria II PNRAS) nu sunt eligibile pentru acest apel. De asemenea, unitățile de învățământ care au în ciclul gimnazial sub 50 de elevi și care nu au obținut finanțare în cadrul apelului PNRAS Școli Mici, dar se regăsesc în Anexa 17, sunt eligibile pentru prezentul apel.