Lansarea apelului competitiv de proiecte „Schemă de granturi pentru consorții școlare rurale”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.03.2024

Ministerul Educației, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4.009/14.03.2024 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului, lansează apelul competitiv de proiecte „Schemă de granturi pentru consorții școlare rurale” în cadrul Reformei 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar.

Regăsiți mai jos documentele necesare în procesul de aplicare:

Proiectele se vor depune exclusiv în platforma PNRR: data de deschidere a platformei este 18 martie 2024.

Dată-limită pentru depunerea proiectelor: 8 mai 2024, ora 17:00.

Suma alocată: 29.970.000 de euro (fără TVA), echivalentul a 149.109.741,00 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei).

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro (fără TVA), echivalentul a 37.314.750,00 lei (fără TVA), ccalculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei).

Valoarea totală a Contractului de finanțare poate depăși valoarea asistenței financiare nerambursabile, în funcție de cuantumul sumei puse la dispoziție de consorțiu pentru derularea activităților proiectului, diferență suportată în întregime de beneficiarul finanțării nerambursabile.

Solicitanții eligibili:

  • Grupurile de acțiune locală (GAL), care trebuie să includă obligatoriu ca entități partenere unitățile administrativ-teritoriale (UAT) în care se află unitățile de învățământ unde sunt înmatriculați elevii/copiii (care reprezintă grupul-țintă al proiectului);

  • Parteneriate locale constituite prin Acordul de parteneriat (Anexa 1.11), care pot fi formate din grupurile de acțiune locală (GAL)/asocieri de grupuri de acțiune locală (asocieri de GAL), unități de învățământ și unități administrativ-teritoriale;

  • Alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu  art. 89 din OUG nr. 57/2019.

În cadrul unui parteneriat eligibil este obligatorie fie existența unui Grup de acțiune locală (GAL), fie a unei asocieri de UAT-uri pentru a solicita finanțare. 

Alte informații pot fi solicitate pe adresa de e-mail consortii.rurale@edu.gov.ro.