Misiune, viziune, valori

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

AccessibilityMISIUNEA Ministerului Educației Naționale este să asigure un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și asigurarea accesului egal la educație.   

 

VIZIUNEA noastră este de a oferi tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi, studenți etc.) accesul la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare dintre beneficiari, în vederea pregătirii lor pentru competitivitatea globală. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

 

VALORILE care ne ghidează munca sunt:

  • Integritate 
  • Etică
  • Transparență
  • Colaborare
  • Implicare
  • Responsabilitate