Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali (DRPPS) asigură participarea reprezentantului Ministerului Educației la ședințele comisiilor parlamentare, precum și în Plenul Senatului și Camerei Deputaților.  De asemenea, oferă asistență de specialitate la dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a comisiilor și plenului.Totodată, DRPPS urmărește procesul legislativ al proiectelor de lege/propunerilor legislative aflate în dezbatere parlamentară, formulează punctele de vedere privind propunerile legislative aflate în zona de competență a Ministerului Educației, pe care le transmite către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul – Guvernul României.

Direcția Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali are ca atribuție și întocmirea răspunsurilor la adresele Departamentului pentru Relația cu Parlamentul – Guvernul României referitoare la întrebările și interpelările adresate ministrului Educației de către deputații sau senatorii din Parlamentul României.

În ceea ce privește colaborarea cu partenerii sociali, (sindicatele și  patronatele reprezentative la nivel de sector de activitate și organizațiile neguvernamentale, care au ca obiectiv de activitate domeniul educației) DRPPS asigură funcționalitatea secretariatului Comisiei de Dialog Social (CDS), înființată și organizată în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată,  cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, convoacă ședințele CDS,redactează minutele ședințelor CDS, întocmește raportările activității de dialog social către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), transmite minutele ședințelor CDS către partenerii sociali, inițiază proiectele de modificare și completare a Regulamentului Comisiei Dialogului Social. De asemenea, DRPPS asigură secretariatul celor două comisii paritare de la nivelul Ministerului Educației, înființate în baza Contractelor colective de muncă din sectoarele de activitate învățământ preuniversitar, respectiv, învățământ superior și cercetare.

 

Director: Lucica Sărbușcă

e-mail: drpps@edu.gov.ro