Direcția Generală Infrastructură (DGI)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Obiectivul general al direcției vizează asigurarea bunei funcţionări şi dezvoltării infrastructurii Ministerului Educației, reglementarea patrimonială a unităților/instituțiilor din subordine/coordonare, precum și realizarea achizițiilor, întreținerii, reparațiilor și amenajărilor din cadrul instituției.

Fundamentarea programelor de investiții cuprinde: obiective noi, lucrări de intervenții la clădiri, achiziții de noi imobile, dotări pentru aparatul propriu, pentru unitățile/ instituţiile aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației, precum şi monitorizarea acestor programe.

De asemenea, DGI contribuie și la:

  • Reglementarea situaţiilor referitoare la baza materială a aparatului propriu, a unităţilor și instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea ME (clădiri, terenuri, mijloace fixe, obiecte de inventar), incluzând evidența, monitorizarea și recuperarea acesteia.

  • Elaborarea și actualizarea periodică a inventarului bunurilor din domeniul public al statului.

  • Elaborarea avizelor conforme de schimbare de destinații pentru clădiri și terenuri care aparțin unităților de învățământ preuniversitar.

  • Elaborarea ordinelor privind reglementarea patrimonială a unităților din subordinea ministerului, de întabulare terenuri și clădiri.

Structură DGI