Termeni şi condiţii

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.01.2020

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.edu.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.edu.ro este site-ul oficial al Ministerului Educaţiei (ME). Folosirea site-ului www.edu.ro (menționat în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului („Administrator"), fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează („Utilizatori")

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii vor abandona accesarea site-ului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.edu.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări şi ştiri referitoare la sistemul de învăţământ din România.

Ce este un serviciu electronic?
În cadrul site-ului www.edu.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între cetăţeni şi ME.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.edu.ro:

 • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul educaţiei; astfel se asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună înţelegere a activităţilor ME;
 • servicii de comunicare interactivă, care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile şi activităţile ME.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

ME întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora.

Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
 • poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora ME nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei ME de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile ME impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

© 2016 Ministerul Educaţiei
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
ME va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - GDPR). Pentru mai multe informații referitoare la politica de protecție a datelor personale a ME, vă rugăm să accesați această pagină.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de ME utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea ME. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

 ME nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.