Adresa Ministerului Educației și Cercetării transmisă instituțiilor de învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.02.2020

Adresa de mai jos are ca temei juridic notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) nr.. 0002431/04.02.2020, disponibilă atașat (fișier pdf scanat).

***

Urmare a dezbaterii publice, a discuțiilor purtate în cadrul ședințelor Consiliului Național al Rectorilor și a solicitărilor transmise la Ministerul Educației și Cercetării, în baza prevederilor art.  168 alin. (9)  din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică

Precizăm că platforma ce urmează a fi operaționalizată în acest sens este utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul CNATDCU și este administrată de UEFISCDI.

Prin urmare, raportat la prevederile legale menționate anterior și ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat, aceasta se poate realiza în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR - prelucrarea este necesară  în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului - cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special principiul reducerii la minimum a datelor.

În acest context, vă adresăm rugămintea de a posta pe pagina web proprie informarea cu privire la publicarea tezelor de doctorat, cu mențiunea că refuzul argumentat se va înainta până la data de 23 martie 2020 către IOSUD-ul unde a fost susținută public teza de doctorat.  

Etichetă : 
Materiale informative: